VOORGESPANNEN KANAALPLAATVLOER (NEN-EN 1168-A11)

Groep: BETONNEN PLAATVLOER

Fabrikant: Waardo Beton B.V.

Versie: 07-07-2016

Trefwoorden: WK 165, WK 200, WK 265, WK 320

Aangemaakt op: 01-01-2016

Gewijzigd op: 06-07-2016

Fabrikaat: Waardo Beton B.V.
Type: @
\WK 165. \WK 200. \WK 265. \WK 320. \.....
@
\Hoogte (mm): 165. \Hoogte (mm): 200.
\Hoogte (mm): 265. \Hoogte (mm): 320.
\Hoogte.....
@
\Breedte (mm): 1.200. \Breedte.....
@
\Lengte.....
@
\Gevolgklasse (CC) (NEN-EN 1990+c10/NB-11): CC1.
\Gevolgklasse (CC) (NEN-EN 1990+c10/NB-11): CC2.
@
\Sterkteklasse beton (NEN-EN 206-1+w05): C53/65.
@
\Milieuklasse beton (NEN-EN 206-1+w05): XC1.
\Milieuklasse beton (NEN-EN 206-1+w05): XC2.
\Milieuklasse beton (NEN-EN 206-1+w05): XC3.
\Milieuklasse.....
@
\Veranderlijke belasting.....
OPMERKING: aanvullende belastingen.
@
\Brandweerstand constructie (NEN-EN 13501-2+a09) (min): .....
@
\Geluidwering (NEN 5077+c12) (dB): .....
@
\Grof toeslagmateriaal, 100% gebroken kalksteen.
@
\.....
@
\Hulpstukken:
@
\- pasplaat.....
@
\.....
@
\Toebehoren:
@
\- oplegvoorziening.....
@
\- raveelvoorziening.....
@
\- anker.....
@
\- transportvoorziening.....
@
\- montagevoorziening.....
@
\.....